Chuyên mục: Cohiba

Xì gà Cohiba là kết quả của năm năm nghiên cứu miệt mài và tâm huyết của nhà sản xuất tạo ra một dòng sản phẩm chất lượng gây tiếng vang trên thế giới.

Cohiba Siglo II - Hộp 25 điếu
Giá tham khảo
9.150.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Siglo III - Hộp 25 điếu
Giá tham khảo
11.300.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Siglo VI - Hộp 25 điếu​
Giá tham khảo
15.880.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Siglo VI Tubos - Hộp 03 điếu
Giá tham khảo
3.200.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Robustos - Hộp 25 điếu
Giá tham khảo
12.900.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Genios Maduro 5 - Hộp 25 điếu
Giá tham khảo
16.670.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Behike 54 - Hộp 10 điếu
Giá tham khảo
14.400.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Behike 52 - Hộp 10 điếu - cigarcubachinhhang.com
Giá tham khảo
12.500.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Behike 56 - Hộp 10 điếu
Giá tham khảo
15.480.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Esplendidos - Hộp 25 điếu
Giá tham khảo
19.890.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Magicos Maduro 5 - Hộp 25 điếu
Giá tham khảo
15.600.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Piramides Extra - Hộp 10 điếu
Giá tham khảo
11.825.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Siglo IV - Hộp 25 điếu
Giá tham khảo
23.000.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Siglo V - Hộp 25 điếu
Giá tham khảo
15.050.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Siglo VI - Hộp 10 điếu
Giá tham khảo
12.300.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Cohiba Siglo VI Tubos - Hộp 15 điếu
Giá tham khảo
10.965.000đ
Tình trạng: Còn hàng