Chuyên mục: Patagas

Xì gà Partagas một trong những dòng xì gà lâu đời nhất tại Cuba, với những thương hiệu nổi tiếng đã được khẳng định đem lại phút giây tuyệt vời cho bạn.

Partagas Coronas Senior Tubos - Hộp 25 điếu - cigarcubachinhhang.com
Giá tham khảo
5.375.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Partagas Habaneros - Hộp 25 điếu - cigarcubachinhhang.com
Giá tham khảo
4.300.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Partagas Lusitanias - Hộp 25 điếu - cigarcubachinhhang.com
Giá tham khảo
11.825.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Partagas Serie D No.4 - Hộp 10 điếu - cigarcubachinhhang.com
Giá tham khảo
3.225.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Partagas Serie D No.4 - Hộp 25 điếu - cigarcubachinhhang.com
Giá tham khảo
8.060.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Partagas Shorts - Hộp 25 điếu - cigarcubachinhhang.com
Giá tham khảo
7.375.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Partagas Serie P No.2 - Hộp 10 điếu - cigarcubachinhhang.com
Giá tham khảo
3.760.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Partagas Serie P No.2 - Hộp 25 điếu - cigarcubachinhhang.com
Giá tham khảo
9.135.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Partagas Serie P No.2 Tubos - Hộp 15 điếu - cigarcubachinhhang.com
Giá tham khảo
5.400.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Partagas Serie P No.2 Tubos - Hộp 03 điếu - cigarcubachinhhang.com
Giá tham khảo
1.800.000đ
Tình trạng: Còn hàng